• హైదరాబాద్ to విజయవాడ 4 లైన్ హైవే,సూర్యపేట(మునగాల)కి దగ్గరలో 35 నుంచి 50 లక్షల ఆదాయానిచ్ఛే శ్రీగంధం,మలబార్ నీమ్ మొక్కలతో ప్లాట్లు, గజం 3350/- మాత్రమే,గెస్ట్ హౌస్, 24/7 సెక్యూరిటీ,207,242,257 & 300 గజాలు
  3 350 INR.
 • COASTAL CITY CRDA APPROVED LAYOUT, EXENTION - 17 ACERS 40 CENTS, L.P.NO:- 101/2015 VALLURUPALEM , KRISHNA RIVER CARIDAR TO SITE – 1.5 KM, ( VIJAYAWADA TO PULIGADDA ) HIGHWAY , CRDA TO OUTER RING ROAD - 2
  1 402 500 INR.
 • COASTAL CITY CRDA APPROVED LAYOUT, EXENTION - 17 ACERS 40 CENTS, L.P.NO:- 101/2015 VALLURUPALEM , KRISHNA RIVER CARIDAR TO SITE – 1.5 KM, ( VIJAYAWADA TO PULIGADDA ) HIGHWAY , CRDA TO OUTER RING ROAD - 2.5 KM, INNER RING ROAD TO SITE – 7
  1 402 500 INR.
 • CRDA approved open plots at chinaavutapalli Property is very near by HCL & Vijayawada international Airport Highway to site 0
  2 000 000 INR.
 • 1. Located at Vallurupalem. Near to Kankipadu City. 2. Near to Bus stand & Railway station. 3. Surrounded by major Villages Kankipadu & Thotlavalluru 4. Medical & Engineering Colleges are within the radius of 10 Km. 5
  1 402 500 INR.
 • Medical & Professional Services Available within the radius of 5 Km. Entertainment & food courts are available within the radius of 8 Km. IT Park, Minor & Medium Industries are located within the radius of 10 km
  1 402 500 INR.
 • ● Near to Pinnamaneni siddhartha medical college/hospital ● Surrounded by major Villages,Colleges. ● Schooling facilities within the radius of 5 Km
  2 000 000 INR.
 • ● CRDA Approved Norms. ● Residential open plots. ● Construction on demand. ● Electronically secured Entry. ● 60 feet & 40 feet Damper Road
  600 000 INR.
 • ● Adjacent to NH5, 6 Line Highway. ● Centrally Located between Eluru & Vijayawada Municipal Corporation. ● Equal Travel time to Gannavaram as well as Hanuman junction. ● Near to Airport, Bus stand & Railway station
  1 837 500 INR.
 • ● 0.5km distance to National Highway. ● 23KM FROM Vijayawada Municipal Corporation
  2 000 000 INR.
 • 1. Located at Vallurupalem. Near to Kankipadu City. 2. Near to Bus stand & Railway station. 3. Surrounded by major Villages Kankipadu & Thotlavalluru 4. Medical & Engineering Colleges are within the radius of 10 Km. 5
  1 402 500 INR.
 • ● CRDA Approved Norms. ● Residential open plots. ● Construction on demand. ● Electronically secured Entry. ● 60 feet & 40 feet Damper Road. ● Footpaths, Walking & jogging tracks
  600 000 INR.
 • 1. Located at Vallurupalem. Near to Kankipadu City. 2. Near to Bus stand & Railway station. 3. Surrounded by major Villages Kankipadu & Thotlavalluru 4. Medical & Engineering Colleges are within the radius of 10 Km
  1 837 500 INR.
 • 1. Located at Vallurupalem. Near to Kankipadu City. 2. Near to Bus stand & Railway station. 3. Surrounded by major Villages Kankipadu & Thotlavalluru 4. Medical & Engineering Colleges are within the radius of 10 Km
  1 402 500 INR.
 • ● Water Lines to Every Plot ● Water Supply through O
  2 000 000 INR.
 • ● Schooling facilities within the radius of 5 Km. ● Medical & Professional services Available within the radius of 5 Km. ● Entertainment & food courts are available within the radius of 10 Km
  1 837 500 INR.
 • 6. Medical & Professional Services Available within the radius of 5 Km. 7. Entertainment & food courts are available within the radius of 8 Km. 8. IT Park, Minor & Medium Industries are located within the radius of 10 km
  1 402 500 INR.
 • ● 4km from Vijayawada international airport ● Near to Pinnamaneni siddhartha medical college/hospital ● Surrounded by major Villages,Colleges. ● Schooling facilities within the radius of 5 Km
  2 000 000 INR.
 • ● Restaurant and Banquet Hall ● Gym ● Childrens’s Park and Jogging Track ● Avenue Plantation ● 100% Vaasthu ● Grand Entrance Arch ● Designer Street Lighting
  2 000 000 INR.
 • ● Uda Approved gated Community. ● Residential open plots. ● Independent houses. ● Construction on demand. ● Electronically secured Entry
  1 500 000 INR.
 • ● 0.5km distance to National Highway. ● 23KM FROM Vijayawada Municipal Corporation
  2 000 000 INR.
 • ● Footpaths, Walking & jogging tracks. ● Central lighting & Street lighting. ● Street plantation. ● Covered Drainage System. ● Tap connection to each plot
  600 000 INR.
 • COASTAL CITY CRDA APPROVED LAYOUT, EXENTION - 17 ACERS 40 CENTS, L.P.NO:- 101/2015 VALLURUPALEM , KRISHNA RIVER CARIDAR TO SITE – 1.5 KM, ( VIJAYAWADA TO PULIGADDA ) HIGHWAY , CRDA TO OUTER RING ROAD - 2.5 KM, INNER RING ROAD TO SITE – 7
  1 402 500 INR.
 • ● Adjacent to NH5, 6 Line Highway. ● Centrally Located between Eluru & Vijayawada Municipal Corporation. ● Equal Travel time to Gannavaram as well as Hanuman junction
  1 737 500 INR.
 • ● Near to Pinnamaneni siddhartha medical college/hospital ● Surrounded by major Villages,Colleges. ● Schooling facilities within the radius of 5 Km
  2 000 000 INR.
 • ఎంతైనా సొంతిల్లు ఎవరికైనా ఒక ధీమా.. సామాన్యుల నుంచి మధ్యతరగతి వరకు తాము జీవితంలో సాధించాం అనుకునేది సొంతిల్లు ఒక్కటే... ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో CRDA వారి అనుమతితో విజయవాడలో అనేక సదుపాయాలతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది
  1 350 000 INR.
 • Residential Plots for sale in Mustabadh near to Railway Station. Best for investment. It is just 8 km to both Vijayawada and Gannavaram. Contact: 8 9 8 5 6 4 1 3 1 6
  1 350 000 INR.
 • SRI ADITYA INFRA HOUSING INDIA PVT. LTD ESWARALAYA OPEN PLOTS CHINA AVUTAPALLI LOCATION HIGHLIGHTS: ● 0
  2 000 000 INR.